Skip Ribbon Commands
Skip to main content
.: Web Portal :.

Blog

Jan 28
Механичка контрола акватичних биљака - Ваљци за коров

​Ваљци и машине за чишћење корова су релативно нове методе за контролу корова на малим местима. Ваљци за коров укључују дуг метални цилиндар (до 30 m). Мотор покреће цилиндар напред и назад у луку од 270˚ око тренутне позиције. Цилиндри сабијају младе биљке и земљиште на том подручју. Ова врста опреме захтева нижи оперативни напор и она се може оставити на одређеном подручју и користити када биљке почну да расту.

Ваљак за коров.jpgВаљци.jpg

Употреба ваљака може да утиче лоше на организаме који живе на дну, да поремети мрестилишта риба, да доведе до ширења биљака преко фрагмената. Осим тога, у меким доњим седиментима, поремећај талога може бити значајан. Постоје проблеми и када се ови ваљци користе на седиментима са високим садржајем органских материја.

Извори:

  1. Greenfield K.B., Nicole D., Hunt J., Wittmann M., Siemering G. (2004): Aquatic Pesticide Monitoring Program, Review of Alternative Aquatic Pest Control Methods For California Waters, San Francisco Estuary Institute 7770 Pardee Lane, 2nd Floor. Oakland 
  2. Anderson L., Cofrancesco A., Dibble E., Engelhardt K., Getsinger K., Haller W., Kafcas E., Layne P.C., Layne C., Lembi C., Maceina M., Madsen R.J., Madsen J., Moore D.K., Mudrak V., Newman R., Petty G.D., Sprecher L.S., Stewart M. (2005): Aquatic Plant Management.  Aquatic Ecosystem Restoration Foundation. Georgia

 

Comments

Zanimljivo

Izuzetno zanimljivo
 on 3/15/2024 15:17

 ‭(Hidden)‬ Blog Tools