Skip Ribbon Commands
Skip to main content
.: Web Portal :.

Blog

Mar 13
Трофичке каскаде

​Термин „трофичка каскада" је представио Paine (1980) како би описао улогу врста које су „строго повезане" или имају „јаке интеракције" у заједницама приобаља. То су врсте чијим се уклањањем (или интродукцијом) проузрокују драматичне промене у биомаси плена. Уколико су плен компетитивно супериорне врсте, ефекти могу да се примете код предатора и један или два нивоа ниже у ланцу/мрежи исхране. Pace et al. (1999) су дефинисали „трофичке каскаде" тако „да обострани ефекти односа предатор-плен могу мењати бројност, биомасу или продуктивност популација, заједница или односе исхране у више од једне карике у мрежама исхране".

Carpenter et al. (1985) су навели да трофичке каскаде могу објаснити велика одступања (разлике) у биомаси или продуктивности алги, међу језерима са сличним концентрацијама нутријената. Они су предложили да ниво нутријената одређује дугорочну продуктивност или трофичко стање језера, али да варирање из године у годину зависи од интеракција међу трофичким нивоима. Писциворне врсте потискују планктиворе, дозвољавајући да зоопланктон редукује биомасу алги, чиме се трофичке каскаде проширују од писцивора до фитопланктона.

111111.jpg

Извор:

http://www.eviem.se/en/projects/Can-removal-of-planktivorous-fish-improve-the-water-quality-of-eutrophic-lakes/

Carpenter, S. R., Kitchell, J. F. and Hodgson, J. R. 1985. Cascading trophic interactions and lake productivity. BioScience 35: 634-639.

Pace, M. L., Cole, J. J., Carpenter, S. R. and Kitchell, J. F. 1999. Trophic cascade revealed in diverse ecosystems. Trends Ecol. Evol. 14: 483-490.

Paine, R. T. 1980. Food-webs – linkage, interaction strength and community infrastructure – The Third Tansley Lecture. J. Anim. Ecol. 49: 667-685.


Comments

There are no comments for this post.

 ‭(Hidden)‬ Blog Tools