Skip Ribbon Commands
Skip to main content
.: Web Portal :.

Skip Navigation LinksGoogle Map List
List for storing location data of lakes and reservoirs.

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
Akumulacija Gruža  je nastala pregradjivanjem srednjeg toka reke Gruža kao višenamenska akumulacija.  Ova akumulacija garantuje isporuku vode od 816 l/s prosečno godišnje sa teorijskom obezbeđenošću od 99.0%.43.92955 20.678673Yes
  
Ova akumulacija spada medju najstarije u Šumadiji (Stanković,2000).43.92435720.887756No
  
Nastalo je izgradnjom brane na izlasku reke Vlasine iz Vlasinske tresave. Pre potapanja 1948. godine, na dnu depresije u Vlasinskoj povrsi nalazila se najveca tresava u bivšoj Jugoslaviji. U jezeru postoje i dva ostrva.42.70670722.339733No
  
Svojim dimenzijama, mirnim ogledalom čiste vode, blagim nagibima priobalja i razudjenom obalskom linijom, hidroakumulacija Ćelije ostavlja prijatan utisak na putnike pravcima Kruševac-Brzeće i Kruševac-Blace (Stanković, 2000).43.41286621.176264No
  
Glavni razlog za stvaranje ovako velike hidroakumulacije jeste potreba za proizvodnjom elektricne energije na HE "Djerdap I". Medjutim, Djerdapsko jezero se koristi i u neke druge svrhe kao sto su transport, navodnjavanje, ribolov, itd.44.671616822.5224831No
  
Podrucje akumulacije i okoline Djerdapa je 1973. godine proglaseno nacionalnim parkom.44.30434422.564936No
  
Akumulacija Gazivode, nazvana tako po selu u cijoj se blizini nalazi brana, jedna je od malobrojnih na Ibru. Akumulacija je izgrađena za potrebe energetike, odbrane od poplava, za navodnjavanje i vodosnabdevanje.42.93908320.635071Yes
  
Akumulacija je obrazovana 1966. godine za potrebe istoimene hidroelektrane. Pored svoje osnovne namene energetika, pruža idealne uslove za sportove na vodi, ribolov, razvoj kupališnog turizma itd.43.96780119.403229Yes
  
Zlatarska akumulacija na Uvcu predslavlja jedno od najvecih vestackih jezera u Srbiji. Projektovanje i pripremni radovi na pregradjivanju Uvca i izgradnji hidroelektrane  zavrseni su 1952. godine. Obrazovano je 1962. godine za potrebe HE "Kokin Brod".  43.514296119.813843No
  
Dolina Uvca je na sektoru od Mljekusa do Crkvica. na duzini od 11km, klisurasto-kanjonastog izgleda.  .. Brzu reku smenile su mirne i  duboke vode Sjenickog jezera. Zovu ga i Sjenicko jezero.43.41770519.930744Yes
  
Na polovini svoga toka reka Moravica je pregradjena i od 1978. godine je nastala akumulacija Bovan (po istoimenom selu) ili Bovansko jezero kako ga svi zovu. Ono je nastalo pregradivanjem Sokobanjske (Aleksinacke) Moravice u njenom srednjem delu toka.43.64514421.708298No
  
Akumulacija Potpec predstavlja rezultat još jednog hidrotehničkog zahvata, ali ovog puta na reci Lim, vodotoku izuzetnog hidroenergetskog potencijala. Obrazovano je 1967. godine za potrebe HE "Potpeć".43.64514421.708298No
  
Akumulacija Medjuvrsje je najveca na Zapadnoj Moravi nastala 1953. godine njenim pregradjivanjem na izlasku iz Ovcarsko-kablarske klisure.. ..Veliki problem ove hidroakumulacije predstavlja njeno intenzivno zasipanje transportovanim materijalom.43.91029420.233270No
  
Palićko jezero se nalazi 8 km od Subotice, pored mesta Palić, i značajan je turistički centar Vojvodine. Jezero zahvata površinu od 4,6 km².46.07513619.753761No
  
Nastalo je eksplotacijom gline i peska za potrebe gradjevinarstva. U iskopini je formirano jezero. u osnovi je trapezastog oblika. Zapadna obala duga je oko 150m, a juzna pored potoka Mesic, oko 210m.45.12925821.284133No
  
Srebrno jezero je jedno od najlepših jezera u Srbiji sa razvijenom turističkom ponudom.44.76087421.426086No
  
Čista i bistra voda 7  jezera. Jezera su nastala  vađenjem šljunka sa dna Panonskog mora. Nalaze se Nedaleko od Bele Crkve u jugoistočnom delu Vojvodine. Jezera sa okolinom su veoma pogodna za rekreaciju i izlete.44.88445821.399221No
  
Ludoš, po veličini drugo najveće jezero Severne Bačke. Dužine je oko 6 km, a površine 387 ha. Jezero je stanica velikog broja ptica, medju kojima se izdvajaju ridja i žuta čaplja, bukavac, barski petlovan, mali barski petlić, vodomar, modrovoljka...46.10168519.823799Yes
  
Zlatarsko jezero na Uvcu predstavlja jedno od najvecih vestackih jezera u Srbiji. Obrazovano je 1962. godine za potrebe HE "Kokin Brod". 43.474497919.8012659Yes
  
Vodosnabdevanje stanovništva43.90348219.383128No
  
Akumulacija sagradjena za potrebe energetike43.524900719.7605855No
  
Ovčar Banja na Zapadnoj Moravi služi za potrebe energetike.43.897231220.1839232No
  
Akumulacija sagrađena za potrebe energetike44.288464720.4841328No
  
Akumulacija Batlava koristi se za vodosnabdevanje opštine Podujevo.42.816893921.3189273No
  
Za potrebe vodosnabdevanja43.843366819.6932153No
  
Akumulacija se koristi u svrhu odbrane od poplava. Nalazi se u blizini Barajevske reke.44.58451920.437790No
  
Akumulacija Trešnja na reci Ralja. Koristi se za turizam, sport i rekreaciju.44.606004320.570175No
  
Akumulacija Gračanka ima namenu u vodosnabdevanju. 42.619740921.2185003No
  
Akumulacija za potrebe energetike.43.521407119.5771202Yes
  
Akumulacija se koristi za vodosnabdevanje i odbranu od poplava42.800006321.7950562No
1 - 30Next