Skip Ribbon Commands
Skip to main content
.: Web Portal :.

Suspended Substances

Last modified at 8/17/2011 11:34 PM by Nenad-PC\Administrator
 
СУСПЕНДОВАНЕ МАТЕРИЈЕ
 
            Израз суспендоване материје се користи за минералне и органске честице које су суспендоване у води. Најчешће су то мале честице глине и муља које су у облику суспензије међусобно "држе" у воденим струјама.
            Суспендоване материје најчешће потичу из грађевинарских радова (изградња зграда, путева, мостова), еродираних пољопривредних земљишта и површинских копова где се ваде песак и шљунак.
            Воде које су оптерећене великим уносом седимената се лако уочавају јер су мутне. Ово је наричито видљиво током високог водостаја река, када снага воде подиже суспендоване честице, уместо да буду наталожене на дну.
            Зашто суспендоване материје могу да забрину? Суспендоване материје смањују продирање светлости Сунца и тако доводе до мање провидности. Смањење количине светлости има неколико последица:
  • Примарни продуценти (фитопланктон, алге, друге водене биљке) производе мању количину кисеоника.
  • Рибе и други организми се мање ефикасно хране у мутним водама.
  • Суспендоване честице падају на дно и прекривају га. Током времена се на тај начин смањује бројност бескичмењака који служе као извор хране за рибе и остале предаторе.
  • Уколико је велики унос седиментних материја, може доћо до оштећења шкрга риба и проблема са њиховим функционисањем ("запуше се").
  • Суспендоване материје садрже нутријенте и обезбеђују места за везивања за различите полутанте, као што су метали и бактерије.
  • Чистоћа (провидност) воде утиче на перцепцију људи када је у питању квалитет воде. Смањена провидност доводи до тога да вода делује прљаво или загађено.
 
             Природно варирање. Јаке кише доводе до ерозије земљишта, а брзе водене струје доводе до подизање наслага на дну потока и река. Геолошке карактеристике сливног подручја утичу на количину еродираног материјала који доспева у воде.
            Ове природне варијације могу бити појачане људским активностима у сливном подручју. Уклањање вегетације дуж обала реке може довести до појачане ерозије обала. Изградња путева и чишћење земљишта због општег развоја, пољопривредних потреба и сече шума, су само неки од примера активности које повећавају ерозију и доводе до повећања замућености у потоцима и рекама. У језерима и акумулацијама основни фактор који утуче на провидност воде је продукција фитопланктона.

            Поред тога, алге утичу и на сезонске промене замућености. Замућеност (енгл. turbidity) се односи на количину светлости која је блокирана због присуства суспендованих честица у води. Како расте замућеност, опада количина светлости у воденом стубу. Током летњих месеци, када је топло и када је слаб проток, често долази до цветања планктона у водотоковима који су садрже велике количине нутријената. Суспендоване алге могу води да дају различиту боју (тамно или светло зелена, жута, браон, браон-зелена, браон-жута или плаво-зелена).