Skip Ribbon Commands
Skip to main content
.: Web Portal :.

Water Temperature

Last modified at 8/17/2011 11:33 PM by Nenad-PC\Administrator
 
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ
 
            Температура воде, један од параметара квалитета воде који се најлакше мере, је један од најважнијих параметара којима се процењује стање (здравље) неког акватичног екосистема. Такође, може бити и један од узрока загађења.
            Карактеристике температурног режима неког акватичног екосистема утичу на састав биолошке заједнице. Уопштено, за акватичне организме се може рећи да су хладнокрвни (ектотермни) и да температура њиховог тела варира у зависности од температуре воде.
            Сваки водени организам има оптималну температуру на којој најбоље функционише. Већина риба и других акватичних врста је у стању да толерише више температуре воде.
            Последице повећања температуре воде. Повећане температуре смањују растворљивост кисеоника и доводе до опадања садржаја кисеоника у води. На пример, на 0оС вода отприлике садржи 14.6 mg/L на тачки засићења, док на 30оС та количина опада на 7.5 mg/L. Више температуре повећавају метаболизам, дисање и повећану потрошњу кисеоника (потребе за кисеоником) од стране риба и других акватичних организама. Уопштено се може рећи да ниво метаболизма се удвостручава са сваким повећањем температуре за 10оС. При нормалним временским условима, температура воде расте током летњих месеци.
            Како температура воде утиче на квалитет воде? Последице које изазивају материје које доводе до утрошка кисеоника (отпадне воде, отпад настао при производњи хране или са фарми), као и нутријенти, се појачавају током повећања температуре. Највећи извори загрејане воде су отпадне воде нуклеарних електрана и неких индустријских постројења. Активности у сливном подручју такође могу утицати на температуру воде. На пример, уклањање вегетације са обала доводи до појачаног излагања водених површина Сунцу.

            Премда може да се деси, температура сама по себи је ретко када узрок смрти акватичних организама. Најчешће последице повећања температуре воде су смањење садржаја кисеоника и акватичне заједнице у којима доминирају толерантне врсте.